Новини

Дейности по приема на ученици в 5 клас

ВАЖНО УТОЧНЕНИЕ!

При подаване на документи за участие в първи/втори етап на класирене в прием за V клас в ПМГ „Константин Величков“ – гр. Пазарджик, към заявлението трябва да се приложат следните:

ЗА ВСИЧКИ:

  • Копие на удостоверение за завършен начален етап на основно образование.;
  • Входящ номер и парола (на ученика) за системата на МОН;

ДОПЪЛНИТЕЛНО:

  • За близнаци: актове за раждане
  • За сираци: смъртен акт
  • За ученици от друга област: копие на служебна бележка с резултатите от ученическата олимпиада и/или състезанията в областта на математиката, включени в календара на Министерството на образованието и науката за учебната 2023/2024 година.;

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ

СЛЕД ЗАВЪРШЕН ІV КЛАС В ПМГ „КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ“

ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

съгласно заповед РД09-283/05.02.2024 г. на Министъра на образованието и науката

 

Вид дейност Срок Място
1. Подаване на документи за участие в приема на ученици: заявление по образец; копие от служебните бележки, удостоверяващи резултатите от олимпиадата и/или състезанията, само за ученици от други области. /първи етап на класиране/ 24.06-25.06.2024 вкл.

От 8:30 до 17:30 h

По електронен път чрез електронна платформа или в

канцелария на ПМГ „Константин Величков“

2. Обявяване на резултатите от първи етап класиране на учениците До 27.06.2024 г.
3. Записване на класираните ученици с оригинала на удостоверението за завършен начален етап на основно образование 28.06-01.07.2024 г.

От 8:00 до 17:30 h

Дирекция на ПМГ „Константин Величков“
4. Обявяване на свободните места за втори етап на класиране 02.07.2024 г.
5. Подаване на заявления за участие във втори етап на класиране – подават ученици, които не са класирани на първи етап или не са кандидатствали 03.07-04.07.2024 г.

От 8:30 до 17:30 h

По електронен път чрез електронна платформа или в

канцелария на ПМГ „Константин Величков“

6. Обявяване на резултатите от втори етап на класиране на учениците До 05.07.2024 г.

 

Дирекция на ПМГ „Константин Величков“
7. Записване на класираните ученици с оригинала на удостоверението за завършен начален етап на основно образование 08.07-09.07.2024 г.

От 8:00 до 17:30 h

Дирекция на ПМГ „Константин Величков“
8. Обявяване на свободните места след втори етап на класиране 11.07.2024 г.
9. Попълване на свободните места след втори етап на класиране До 15.07.2024 г. – 16:00 h

 

Този уебсайт използва "бисквитки" (cookies), за да работи оптимално. След Вашето изрично съгласие, е възможно да обработваме личните Ви данни, за да предложим конкретни услуги.