Пролетно математическо състезание за ІV клас

Пролетно математическо състезание за ІV клас 30.03.2024 г. – събота Учениците, заявили участие, да се явят в ПМГ “Константин Величков” в 8:20 h. Начало: 9:00 h. Учениците да носят ученическите лични карти. Подаване на заявление за участие и декларация за информираност и съгласие –  канцеларията на ПМГ “Константин Величков” от 05.03.2024 г. до 15.03.2024 г. […]

Обществен съвет

П О К А Н А УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Уведомявам Ви, че на основание чл. 11 и чл. 12 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата ще се проведе събрание на родителите – представители на паралелките. Събранието ще се проведе на 21.03.2024 г. от 18.30 ч. в кабинет […]

Математически състезания, които ще важат за прием в V клас на учебната 2024/2025 година

Важно за учениците от IV клас В съответствие с чл.73, ал.3 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и решение на Педагогически съвет №13 от 04.09.2023 г., класирането за прием в V клас на Профилирана математическа гимназия „Константин Величков“ – Пазарджик за учебната 2024/2025 година ще става въз […]

Родителска среща

На 13.09.2023 г. /сряда/, от 18:00 h, ще се проведе  среща с родителите на учениците от V и VІІІ клас. На 14.09.2023 г. /четвъртък/ учениците от  V клас да се явят в ПМГ “Константин Величков” в 9:30 h,  а  учениците от  VІІІ клас – в 9:15 h. VІІІ а – профил “Математически” VІІІ б – […]

Математически състезания, които ще важат за прием в V клас на учебната 2023/2024 година

Важно за учениците от IV клас В съответствие с чл.73, ал.3 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и решение на Педагогически съвет №15 от 01.09.2022 г., класирането за прием в V клас на Профилирана математическа гимназия „Константин Величков“ – Пазарджик за учебната 2023/2024 година ще става въз […]

Родителска среща

На 13.09.2022 г. /вторник/, от 18:00 h, ще се проведе  среща с родителите на учениците от V и VІІІ клас. На 14.09.2022 г. /сряда/ учениците от  V клас да се явят в ПМГ “Константин Величков” в 9:30 h,  а  учениците от  VІІІ клас – в 10:00 h.

Този уебсайт използва "бисквитки" (cookies), за да работи оптимално. След Вашето изрично съгласие, е възможно да обработваме личните Ви данни, за да предложим конкретни услуги.