Новини

Еко – класна стая на открито

Разработеният от г-жа Мюбера Адемова проект „Еко – класна стая на открито“ в рамките на Национална кампания „Чиста околна среда 2021“ и обявения от МОСВ и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам“ ще бъде финансиран на стойност 5.000 лева.

Отпуснатите средства ще бъдат използвани за създаване на еко – зона за провеждане на открити уроци, за възстановяване и подновяване на зони за отдих, почистване и облагородяване на вътрешния двор на училището / ПМГ „К. Величков“.

Провеждането на уроци и практични дейности на открито в еко – класната стая, ще позволи на учениците да обогатят и приложат на практика своите знания, ще развие техните умения, компетентности и креативизъм по съответните предмети.

Чрез създаването на розариума и алпинеума учениците ще се докоснат до многообразието на растителния свят, ще имат възможността грижейки се за тях да наблюдават развитието им, да развиват екологичните си познания и екологична култура за грижа към околната среда.

С подновяването и реновирането на зоните за отдих във вътрешния двор ще се създаде приятна среда и обстановка за отдих на учениците по време на междучасия и почивка на персонала на училището.

Контролът по изпълнението на плануваните дейности ще бъде осъществен от РИОСВ – Пазарджик.

Този уебсайт използва "бисквитки" (cookies), за да работи оптимално. След Вашето изрично съгласие, е възможно да обработваме личните Ви данни, за да предложим конкретни услуги.