Новини

График на дейности по прием на ученици в 8 клас

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ

СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

съгласно заповед РД09-2045/28.08.2024 г. на Министъра на образованието и науката

Вид дейност Срок
1 Подаване на документи за участие в държавния план-прием на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 08 – 10 юли 2024 г.
2 Обявяване на първи етап на класиране до 12 юли 2024 г. вкл
3 Записване на класираните ученици в училищата или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 15 – 17 юли 2024 г.
4 Обявяване на резултатите от втори етап на класиране до 19 юли 2024 г.
5 Записване на класираните ученици на втори етап на класиране 22 – 24 юли 2024 г.
6 Обявяване на свободните места за трети етап на класиране 25 юли 2024 г.
7 Подаване на заявление за участие в трети етап на класиране 26 и 29 юли 2024 г.
8 Обявяване на резултатите от третия етап на класиране до 30 юли 2024 г
9 Записване на класираните ученици на трети етап на класиране 31 юли и 01 август 2024 г
10 Обявяване на свободните места за четвърти етап на класиране до 02 август 2024 г. вкл.
11 Подаване на заявление за участие в четвърти етап на класиране 5 и 6 август 2024 г.
12 Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране до 7 август 2024 г. вкл.
13 Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране 8 – 9 август 2024 г
14 Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране до 12 август 2024 г. вкл.
15 Попълване на свободните места след четвърти етап на класиране определя се от директора, до 11 септември 2024 г.

 

Този уебсайт използва "бисквитки" (cookies), за да работи оптимално. След Вашето изрично съгласие, е възможно да обработваме личните Ви данни, за да предложим конкретни услуги.