Новини

Свободни места за прием в V клас след трети етап

СВОБОДНИТЕ МЕСТА  ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС НА МЕСТА ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024 – 2025 ГОДИНА

ПМГ „КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ“ ГРАД ПАЗАРДЖИК ОБЯВЯВА 18 (осемнадсет) СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ на ученика:

  1. ОРИГИНАЛ на удостоверение за завършен начален етап на образование или (само за учениците от училища на чужди държави по чл. 73, ал. 2) ОРИГИНАЛ на служебната бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Учениците се записват до 16:00 часа на 22.07.2024 година в канцеларията (дирекцията) на ПМГ „Константин Величков“ град Пазарджик.

 

 

 

Този уебсайт използва "бисквитки" (cookies), за да работи оптимално. След Вашето изрично съгласие, е възможно да обработваме личните Ви данни, за да предложим конкретни услуги.